spacer
สมัครงาน

สมัครงาน
สมัครงาน
งาน
 
University of Canberra

โรงพยาบาลมหาชัย
ต้นปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลมหาชัยเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด สมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน

ตัวอาคารโรงพยาบาลเป็นตึก 6 ชั้น แบบทันสมัย บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ริมถนนธนบุรี-ปากท่อ(ถนนพระราม 2) บริเวณทางแยกเข้าเมืองมหาชัย สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 97 เตียง ปี 2537 ได้ขยายการให้บริการด้วยการเปิดอาคารใหม่ 10 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นถึง 216 เตียง และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539 จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ด้วยวิสัย ทัศน์อันยาวไกลของคณะแพทย์ผู้ริเริ่มและทีมงานก่อตั้งเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาชัยจังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้าทางการ แพทย์ มากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายไปสู่จังหวัดสมุทรสงคราม(รพ.แม่กลอง 2 ) ที่อ้อมน้อย กะทุ่มแบน(รพ.มหาขัย 2) และที่จังหวัดเพชรบุรี (รพ.เพชรัชต์) รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบงานสนับสนุนอันได้แก่ บริษัทแพทย์ไทย88 จำกัด (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง) และโรงเรียนเลิศบริบาล (ฝึกอบรมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย)

บริษัทโรงพยาบาล มหาชัย จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและขยายตัวไปสู่ธุรกิจ HEALTH CARE SERVICE ซึ่งมีขอบเขต กว้างกว่าการเป็นเพียงโรงพยาบาล
 
ชื่อตำแหน่ง ::
โปรแกรมเมอร์
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
IT
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1. สามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้ดังนี้
- Crystal Reports
- SQL Server
- VB.Net,PHP

2. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
3
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
สมุทรสาคร
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
 
กรุณา Login เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ หรือ ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครที่นี่ ค่ะ
 
โรงพยาบาลมหาชัย
ที่อยู่ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 927/43 ค ถ.เศรษฐกิจ 1 ต. มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ : 034 424990#1642
แฟกซ์ :
E-Mail : mchaicenter@hotmail.com
Web Site : http://www.mahachaihospital.co
 
 
spacer
 
spacer
งานแนะนำ
spacer
spacer
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
spacer
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
spacer
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
spacer
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ร้านอาหารเปปเปอร์ ลันซ์)
spacer
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
spacer
ผู้สนับสนุน
spacer
Malvernhouse
ACCORD ECOLE DE LANGUES