spacer
สมัครงาน

สมัครงาน
สมัครงาน
งาน
 
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ชื่อตำแหน่ง ::
คณะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครธุรการโครงการ MIM
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การศึกษา/ ฝึกอบรม
รูปแบบงาน ::
งานราชการ
ลักษณะงาน ::
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งธุรการโครงการ MIM วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2554
ณ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภายในวันและเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2253 หรือ 0-2613-2195
หรือสนใจสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ MIM วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ประสบการณ์การทำงาน ::
0 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
2
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
ลักษณะงานที่จะมอบหมาย
ประสานงานการจัดการเรียนการสอนและงานด้านเอกสารทั้งหมดของนักศึกษา โดยมีการ
ประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
สำนักทะเบียน และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ดูแลและประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการฯ
ทั้ง Incoming และ Outgoing
ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศให้กับ
นักศึกษาและผู้บริหารโครงการฯ
ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาสอนในด้านการจัดหาที่พัก
บัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดพาหนะบริการรับ-ส่ง และอื่นๆ
ประสานงานจัดและดูแลชั้นเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศตลอด
ระยะเวลาสอน รวมทั้งดำเนินการจัดสอบและจัดเตรียมกระบวนการในการตรวจและแจ้งผลการ
สอบของแต่ละวิชา
จัดทำ และ Update Master Plan ของทุกรายวิชาและ Key Activities ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ประสานงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ / การรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และการจัดเก็บ Stock วัสดุสำนักงานอื่นๆ ของโครงการฯ
ดูแลและประสานงานในการจัดประชุมกรรมการบริหารโครงการปริญญาโททางการตลาด
จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการฯ และการประชุมอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น
ดูแลและจัดทำระบบการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดของโครงการฯ
จัดทำระเบียบครุภัณฑ์ / ประวัติการสั่งซื้อและการส่งซ่อม
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
พระนคร(ราชดำเนิน)
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
 
กรุณา Login เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ หรือ ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครที่นี่ ค่ะ
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
โทรศัพท์ : 02-6132101-2
แฟกซ์ : 02-2252109
E-Mail : pr1@tbs.tu.ac.th
Web Site : http://www.tbs.tu.ac.th
 
 
spacer
 
spacer
งานแนะนำ
spacer
spacer
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
spacer
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
spacer
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
spacer
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ร้านอาหารเปปเปอร์ ลันซ์)
spacer
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
spacer
ผู้สนับสนุน
spacer
Malvernhouse
ACCORD ECOLE DE LANGUES